Aplikace na dřevěný záklop

Aplikace na původní falcovanou krytinu

Aplikace na původní živičnou krytinu bez tepelné izolace

Aplikace na tepelnou izolaci kladenou na původní živičnou krytinu